Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« Au moins 100 orphelins mineurs du Kirghizistan transportés illégalement. | Page d'accueil | Des éthiopiens condamnent la vente d'enfants pour l'adoption »

18/03/2009

La sénatrice belge Dr Lieve Van Ermen se prononce contre l'accouchement anonyme

Dr Lieve Van Ermen.jpg"Dit  maakt de menselijke ellende maar groter"
"Cela accroît encore davantage la misère humaine."


[Via United Adoptees International-News en geadopteerd.]

 

Recente gevallen van baby's die te vondeling worden gelegd, het zette politici er toe aan een wetsontwerp in te dienen rond discreet bevallen. Een senaatscommissie buigt zich over de problematiek, want niet iedereen is het ermee eens. "Dit is paniekvoetbal dat nog meer misbruiken in de hand dreigt te werken en bovendien voorbijgaat aan de rechten van de kinderen", zegt senator dr. Lieve Van Ermen van Lijst de Decker (LDD).

 

Het was de Waalse MR-politicus Philippe Monfils die verschillende wetsvoorstellen rond discreet bevallen van Nabima Lanjri (CV&V), Guy Swennen (sp.a), Patrick Vankrunkelsyen (Open VLD) en zichzelf in een tekst goot. Dat voorstel moet het jonge vrouwen die om welke reden dan ook ongewenst zwanger zijn en toch hun kind ter wereld willen brengen, mogelijk maken zo goed als anoniem te bevallen. De gegevens van de moeder blijven weI bewaard en kunnen zonder haar expliciete toestemming niet worden  vrijgegeven, ook niet later aan haar kind.
Nu kan een vrouw in ons land enkel officieel bevallen en moet de naam van de moeder verplicht vermeld worden op de geboorteakte. Belgische vrouwen - of hun entourage - die dit wilden vermijden, konden tot voor kort nog in Frankrijk terecht, waar discrete, zeg maar anonieme bevallingen weI mogelijk waren.

 

Lees het volledige interview.

bron: Primo TV-gids


La Sénatrice belge Dr. Lieve Van Ermen contre le projet de Monfils et Swennen

Belgium LDD Senator Van Ermen rejects proposal of secret deliveries and selaed records

"... They new bill was proposed after a few anonymous deliveries, deeply human tragedies fully exposed in the media . This created the impression of a new phenomenon and there were politicians who were on the right spot to use this for their own good. Only this impulsive reaction will achieve the opposite of what they propose to want, namely a humane and open policy. The measure they want to introduce was for years valid in the Netherlands and France. But in both countries, they changed it. In France it was under heavy pressure from both adoptees as the mothers who 'relinquished' once. I fear that this new bill will open the door for wider abuse. This measure will particularly be good for the adoption world and in that circuit is all about money. Most of the time, much money. Such a new law can be a new impulse for childtrafficking and trade of children for adoption"...

 

Dit maakt de menselijke ellende enkel maar groter

 

"...Deze wet wordt voorgesteld na enkele bevallingen, diep menselijke tragedies die voluit in de media werden gebracht. Zo ontstond de indruk dat het ging om een nieuw fenomeen en waren er meteen politici die zich daar wel mee wilden profileren. Alleen dreigt men met deze impulsieve reactie het tegendeel te bereiken van wat men wil, namelijk een menselijk en open beleid.

De maatregel die men hier in wil voeren, was jaren geldig in Nederland en Frankrijk. In beide landen is men er van teruggekomen. In Frankrijk onder zware druk van zowel geadopteerden als de moeders die afstand hadden deden. Ik vrees dat deze wet de poort voor misbruik wagenwijd zal openstellen.

Die maatregel komt vooral de adoptiewereld ten goede en in dat circuit draait het om geld. Dikwlijs veel geld. Zo'n wet kan een nieuw circuit van kinderhandel in de hand werken..."

 

Repères

Accouchement sous X, de mère anonyme et de père connu.
Le Sénat belge  planche sur une formule qui autoriserait l'accouchement dans le secret et revoit le statut du père qui pourrait s'opposer à l'anonymat.