Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

16/01/2008

Once a Mother. Relinquishment and adoption from the perspective of unmarried mothers in South India. Dr Pien Bos.

Ongehuwd zwangere vrouwen in Zuid-India die besluiten om hun kind af te staan voor adoptie, doen dat vaak omdat ze in een omgeving verzeild zijn geraakt waarin adoptie als de beste, zo niet de enige oplossing wordt gepresenteerd. En ze doen het vaak met het idee dat ze weliswaar afstand doen van de zorg voor hun kind, maar niet van hun kind zelf.
Indiase vrouwen die hun kinderen afstaan, zijn niet goed geïnformeerd.
Pien Bos pleit voor meer informatie, want het kán ook anders.

 

Pien Bos, pedagoge en antropologe, werkte in de adoptiewereld voordat ze in 2001 begon met haar onderzoek. Ze deed twee jaar veldwerk en voerde gesprekken met moeders, familie van moeders en diverse hulp- en zorgverleners.

 

Nog maar één kant op kunnen

Een van Bos’ conclusies is dat veel van de ongehuwde Indiase moeders in een proces terechtkomen waarin afstand doen van het kind op zeker moment nog de enige mogelijkheid lijkt. Bos gebruikt in dit verband de fuik als metafoor: ‘Iedere vrouw heeft haar eigen verhaal, maar je kunt wel stellen dat al deze zwangere meisjes of vrouwen in paniek zijn, wat het lastig maakt om weloverwogen beslissingen te nemen. En dan komen ze, nadat trouwen en een abortus als mogelijkheid zijn afgevallen, terecht in een opvanghuis. Vanaf dat moment is alles en iedereen gericht op afstand doen. We hebben het niet over illegale kinderhandel – het is meer zo dat de opvanghuizen niet alleen opvangen maar tegelijkertijd bemiddelen voor adoptie. Dat heeft bovendien een financiële kant: ze moeten grotendeels of geheel rondkomen van de vergoedingen die adoptieouders betalen. 

 

Daarnaast heeft het personeel in die huizen het idee dat adoptie de beste uitweg is voor de ongehuwde moeder én haar kind. Dat je in een opvanghuis een kind zou kunnen krijgen en dat zelf mee naar huis zou kunnen nemen, komt nog maar bij een enkele vrouw op. Deze mogelijkheid wordt ook niet meer ter sprake gebracht. De vrouwen hebben daarbij de overtuiging dat ze een flink bedrag moeten betalen als ze het kind zelf zouden houden, geld dat ze niet hebben. Daarnaast is er het schuldgevoel tegenover de familie en de schaamte – een Indiaas meisje hoort geen seks voor het huwelijk te hebben. Tel daarbij op de grote dankbaarheid voor de bescherming van zo’n ’opvanghuis, en je begrijpt dat veel vrouwen het idee hebben dat ze nog maar één kant op kunnen: afstand doen van hun kind.’

 

Afstand doen van zorg, niet van het kind

Een andere belangrijke bevinding van Bos gaat over hoe het voor de moeders voelt om juridisch afstand te doen. Voor een Indiase vrouw is het moederschap dé ultieme zelfrealisatie. En de liefde van een moeder voor haar kind is de enige vorm van pure, heilige liefde op aarde. Daar komt voor de Tamils in Zuid-India, waar Bos onderzoek deed, nog de betekenis van de bloedband bij. ‘Bloedverwantschap is al belangrijk, maar de belangrijkste bloedband is wel die tussen een moeder en haar kind.’

 

Kortom: moederschap gaat boven alles. ‘En stel daar dan adoptiemoederschap tegenover – dat is cultureel van een heel andere orde. ‘Just a paperwork construction’, noemde een oudere man die ik interviewde het.’ Wat niet wegneemt dat de Tamils groot respect hebben voor mensen die een kind van een ander grootbrengen. ‘Maar dat benadrukt nog eens het onvanzelfsprekende ervan. Het is wel héél bijzonder als je, ondanks alles, voor andermans kinderen wilt zorgen.’

 

Zo bekeken is het tekenen van een afstandsverklaring ook niet meer dan een platte juridische procedure die het moederschap niet beëindigt, vertelt Bos. ‘Veel vrouwen die ik sprak, waren weliswaar goed ingelicht over de juridische betekenis van de afstandsverklaring, maar hadden desondanks de diepe overtuiging dat ze alleen afstand hadden gedaan van de zorg, en niet van hun moederschap en dus ook niet van hun kind. Want een moeder en haar kind zijn en blijven met elkaar verbonden.’

 

Dat idee brengt hoop en verwachtingen mee – voor sommige vrouwen althans, voor anderen overheerst vrees. De een hoopt dat haar kind later op zoek zal gaan naar zijn biologische moeder, een ander raakt van het idee alleen al in paniek. Eenduidig is de reactie echter niet.  Bemiddelende instanties die het adoptiekinderen nagenoeg onmogelijk maken om hun biologische moeder te vinden, beroepen zich dan ook te gemakkelijk op de veiligheid van de moeders, stelt Bos. ‘Ze beslissen over de hoofden van moeders en kinderen heen. Uit mijn onderzoek blijkt dat zeker niet alle moeders op die bescherming zitten te wachten.’

 

Ongehuwde moeders die wél hun kind hielden

Dat afschermen van contact gebeurt bij Indiase ongehuwde moeders meer dan bij moeders uit andere landen, vertelt Bos. ‘Dat was een van de redenen waarom ik in dit land onderzoek wilde doen.’ Veel Indiase en westerse adoptieorganisaties weigeren mee te werken aan het verstrekken van gegevens omdat ongehuwde zwangerschappen zo’n groot taboe zou zijn in India, dat de moeders ook jaren later nog gevaar lopen om uitgestoten te worden door hun omgeving.

 

Een veronderstelling die Pien Bos niet zomaar kan bevestigen: ‘Vrouwelijke seksualiteit is in India, zoals in veel landen, voorbehouden aan het huwelijk. Dus ja, ongehuwde moeders hebben een groot stigma. Maar ik heb ook ongehuwde vrouwen gevonden die wél hun kind gehouden hebben. De mogelijkheid van afstand doen was hen nooit aangeboden en ze waren zonder uitzondering blij met hun kind en trots op het moederschap.’ De verhalen van die alleenstaande moeders zouden ook moeten worden voorgelegd aan de zwangere meisjes in de opvanghuizen, vindt Bos. ‘Ik pleit voor informed decision: zorg dat deze meisjes en vrouwen verschillende verhalen horen en ook weten dat ze het recht hebben hun kind zonder betaling mee te nemen. Dat is wat anders dan iemand één kant op sturen.’

 

Pien Bos (Noordeloos, 1964) studeerde pedagogiek (specialisatie: adoptie) en culturele antropologie (specialisatie: gender en ontwikkeling) aan de Universiteit Utrecht. Tussen 1995 en 2000 werkte ze als coördinator van vrijwilligers voor de Vereniging Wereldkinderen. Van 2000 tot 2001 coördineerde ze onder andere het Roots Informatie Centrum van de Stichting Adoptievoorzieningen. In 2001 startte ze als junioronderzoeker met dit promotieonderzoek bij de afdeling Methoden en technieken (sociale wetenschappen). Momenteel werkt ze als docent aan de Radboud Universiteit. De promotor en co-promotor van dit promotieonderzoek zijn prof. dr. J. Schrijvers en dr. F. Reysoo. Het is mede mogelijk gemaakt door NWO-Wotro en het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie, WODC.

 

Oorsprong : Centre for International Development Issues Nijmegen, Nederland.

 


Dr Pien Bos researched the motivation of Indian unmarried mothers to relinquish their children for adoption.

- Her conclusion is that Indian women who relinquish their children are not well informed. They often relinquish their children because they find themselves in an environment where adoption is considered the best, if not the only solution. Often they feel they relinquish the care of the child, but not the child itself. The cultural significance of the blood bond between a mother and her child, in combination with the cultural meaning of the notion mother, implies that motherhood is not transferable.
Pien Bos argues that these mothers should be better informed about the possibilities to keep their children.


 
- Crucial is the role of the NGOs. Pien Bos interviewed 36 mothers in different mother and child homes in Chennai. The NGOs running these mother and child homes also have another role: placing children for adoption (in foreign countries, but more and more within in India). For adopted children these NGOs receive money, and this is, says Bos, where the situation becomes problematic. Staying in these mother and child homes is a like a trap, rarely unmarried mothers can leave with their children.


 
- Pien Bos lived for two years in India and her interviews with the Indian mothers give a great but disturbing insight in the lack of freedom of those mothers. And the question remains if in such an ambiguous situation, children should be placed for adoption.


 
Source :  "Romania For Export Only" , Roelie Post
 


Andere artikels

Trouw | 04-01-2008 : Adoptie India / Met verward hoofd en bezwaard hart
Nederlands Dagblad | 08.01.2008 : Adoptie is niet de enige oplossing

 

25/11/2006

Adoption. L'accompagnement post-adoptif.

medium_logo_carrefour.2.jpeg

Elaboration de pistes de travail pour la conception d'un cadre de référence en Communauté française


- Soutien à la parentalité (propositions d'actions de la Ministre C. Fonck + annexe).
- Projet de création d'un réseau interdisciplinaire de professionnels ressources (ACC-Service de l'adoption).
- Présentation du projet-pilote "Itinérances" - recherche des origines (Service d'adoption "Thérèse Wante").
- Le point de vue de l'asbl Pétales sur l'accompagnement post-adoptif - Note d'orientation de la Ministre C. Fonck - communiqués de presse 24 août 2006.
- Accès aux origines.
- Accompagnement des familles adoptives.
- Document Unicef : "Droit de l'enfant à connaître ses origines".
- Document de I. Lammerant : "La post adoption : vers un équilibre des droits et intérêts des adoptés, des adoptants et des familles d'origine".
- Post-adoption et Convention de La Haye de 1993.
- Texte du Dr Lamotte.
- Recherche d'origines et suivi post-adoptif par ONE Adoption.
- Projet pilote d'une consultation pluridisciplinaire de soutien à la parentalité en adoption internationale (Dr Oriane Stevart - Huderf).

 

Ces documents peuvent être télécharger sur le site des carrefours de l'Aide à la Jeunesse. 

24/10/2006

Exposés et sauvés. Le destin singulier des enfants adoptés à l'étranger.


Mémoire de recherche en psychologie clinique et psychopathologique

Sandrine DEKENS 


Ce mémoire de recherche en psychologie clinique et psychopathologie est consacré aux troubles psychologiques présentés par les enfants ayant été adoptés à l’étranger par des familles françaises. Il a été mené sous la direction de Françoise Sironi, et présenté en juin 2006 à l’université de Paris 8 à Saint-Denis (France).

 

Bien qu’il ne soit pas directement lié aux sujets habituellement traités sur ce blog, j’ai souhaité le rendre disponible aux personnes concernées, en espérant susciter des échanges.

 

Dans une première partie, je me suis tout d’abord attachée à mener une revue de littérature sur la question des troubles présentés par ces enfants : à savoir est-ce qu’ils présentent davantage de manifestions psychopathologiques et psychiatriques que les enfants non-adoptés, quelles sont les caractéristiques du tableau clinique, quelles sont les théories étiopathogéniques mobilisées et comment ces enfants sont-ils pris en charge du point de vue thérapeutique.

 

A l’issue de cette revue de questions, il paraît difficile d’affirmer que les enfants adoptés présenteraient plus de difficultés psychologiques que les autres ; les études étant peu nombreuses et présentant des diversités méthodologiques et des biais rendant les résultats peu généralisables.

 

Lorsqu’ils sont en difficulté, ces enfants présentent un tableau clinique considéré comme non spécifique, bien qu’il soit impressionnant au regard de l’accumulation des symptômes qui peuvent être externalisés (décrochage scolaire, agressions, fugues, vols, addictions etc.) et/ou internalisés (repli, dépression, tentatives de suicide). La confusion mentale et les troubles schizoïdes sont fréquemment repérés à l’adolescence.

 

Il est également apparu que le champ de l’adoption internationale est traversé par des controverses (entre professionnels, parents et enfants), en particulier en ce qui concerne la causalité des troubles. Du point de vue des étiologies, il ressort que les causes des perturbations sont à aller chercher :
- soit dans le vécu de l’enfant antérieur à son adoption ;
- soit dans les traits psychopathologiques présentées par les parents adoptants ;
- soit encore dans l’apparentement (assemblage parents-enfants, la « greffe » disait Dolto).

 

Les effets de l’adoption en tant qu’événement de vie étant apparus comme peu documentés et peu mobilisés du point de vue étiologique, j’ai donc choisi de les explorer dans cette recherche. Mon hypothèse principale était que l’événement adoption présenterait des caractéristiques susceptibles d’expliquer la survenue de troubles psychologiques chez ces enfants. L’adoption étant rendue possible par un système administratif et juridique mobilisant les Etats, il nous paraissait pertinent d’interroger ce système, puisqu’il organise la rencontre des groupes familiaux et culturels pourvoyeurs d’enfants (issus des pays pauvres) et des groupes bénéficiaires (issus des pays riches et en difficulté pour faire famille). Ainsi, une première hypothèse spécifique posait la question des effets potentiellement psychopathogènes de la rencontre entre les intentionnalités des différents acteurs du système. La seconde hypothèse spécifique supposait que de nouvelles ressources thérapeutiques pourraient émerger si l’on pensait la situation adoptive à partir de ses spécificités, plutôt que selon le modèle de la famille biologique, sur lequel est fondé le système de l’adoption internationale, en particulier l’adoption plénière.

 

Du point de vue méthodologique, nous avons mené des entretiens cliniques avec 11 familles adoptantes suivies dans le cadre d’un dispositif de recherche-action au Centre Georges Devereux. Nous avons longuement interrogé chacun des membres du couple sur leurs motivations à l’adoption, leur projet parental initial, leur parcours pré-adoption, le choix du pays, les modalités pratiques de leur adoption, etc. Nous avons également questionné les enfants sur les souvenirs antérieurs à leur adoption, sur leur passage en institution, sur leur motivation à être adopté et le projet affiliatif ; et chacun des membres de la famille sur les souvenirs de la première rencontre entre parents et enfants.

 

A l’issue de ce travail exploratoire, un récit-type de cette expérience collective inédite qu’est l’adoption a commencé d’émerger, présentant des caractéristiques communes pour ses acteurs :
- des enfants aux carences et aux traumatismes multiples ayant séjourné dans des institutions ;
- une adoption qui les soustrait à une mort probable ;
- une exceptionnelle intensité affective de la première rencontre entre parents et enfants ;
- le passage sans transition dans une famille française et le monde ‘moderne’ ;
- des parents qui accueillent d’emblée ‘leur enfant’, et qui pensent ‘réparer’ cet enfant blessé grâce à l’amour ;
- des enfants qui s’inscrivent dans un projet de famille basé sur le modèle de la famille biologique, mais qui se heurtent à des différences qu’ils peinent à réduire (couleur de peau, niveau scolaire, racisme...) ;
- une pression à la réussite de l’adoption exercée sur l’ensemble des acteurs et sur l’enfant, qui se trouve porteur d’un ‘devoir de réussite’.
Quelques années après leur adoption, pris dans des tensions et contradictions dans lesquelles le système les placent et qu’ils ne parviennent pas à résoudre, les enfants adoptés à l’étranger entrent dans une crise aigüe de désenchantement qui démarre à bas bruit et va s’amplifier rapidement. Ils sont profondément déçus (par l’adoption, par leur famille, par la société d’accueil) et manifestent cette déception sur un versant positif (colère, révolte) et/ou sur un versant négatif (dépression).

 

Le travail de recherche amorcé ici nous encourage à penser un dispositif de prise en charge psychothérapeutique qui prenne en compte les spécificités de ces familles ayant adopté et leur vécu de l’événement. Par ailleurs, sans prétendre à la réforme, nous interrogeons le système actuel de l’AI, et spécialement le recours généralisé à l’adoption plénière d’enfants déjà grands, car il rend possible des mises en actes d’intentionalités parfois très contradictoires, entre filiation selon le modèle biologique, et ‘sauvetage’ d’enfants des pays pauvres. Plongé dans cet univers de contradictions, l’enfant les donne à voir par ses troubles psychologiques et ses comportements. Nous concluons provisoirement cette recherche sur la proposition d’un travail préventif visant à accompagner les futurs parents adoptants dans l’élaboration d’un projet parental spécifique.

 


Le mémoire de maîtrise de psychologie clinique et psychopathologique.

 

 

27/08/2006

La souffrance psychique des adolescents et des jeunes adultes

medium_souffrance_psychique.jpgJamais comme aujourd’hui l’adolescence n’a été si longue et les adolescents si nombreux. L’état de santé d’un nombre important d’entre eux est préoccupant. Face aux multiples symptômes de leur mal-être, une attention particulière doit être apportée à la souffrance psychique qui peut apparaître dans des circonstances multiples, parfois de façon insidieuse.

Cette souffrance demeure mal définie, car elle recouvre des troubles du comportement de nature très diverse associés à des conduites toxicomaniaques, des passages à l’acte et une agressivité considérés comme des équivalents dépressifs.

Ce rapport dresse un panorama des principaux indicateurs de santé psychique des jeunes de 12 à 25 ans et s’attache à apporter un éclairage sur les petits signes d’alerte repérables par chacun. Les difficultés sociales, la désagrégation familiale, mais aussi l’échec scolaire doivent alerter précocement.

Des mesures de prévention et des réalisations spécifiques sont proposées pour répondre aux situations difficiles. Elles nécessitent une adaptation des institutions et des professionnels au contact des jeunes et une meilleure articulation entre eux.

Dans ses recommandations, le Haut Comité de la Santé Publique [HCSP] préconise d’améliorer les actions d’éducation à la santé, d’accroître la vigilance des adultes de proximité, de développer l’action des intervenants de crise, de favoriser la création de structures d’accueil, mais aussi de développer des recherches sur la résilience.

Avis et rapport du HCSP

15:27 Écrit par collectif a & a dans Etude - Recherche | Lien permanent | Commentaires (0) | |  del.icio.us

08/02/2006

Behavior Problems and Mental Health Referrals of International Adoptees. A meta-analytic approach

 

 

Context

International adoption involves more than 40 000 children a year moving among more than 100 countries. Before adoption, international adoptees often experience insufficient medical care, malnutrition, maternal separation, and neglect and abuse in orphanages.
 
 
Objective
 
To estimate the effects of international adoption on behavioral problems and mental health referrals.
 
 
Data Sources
 
We searched MEDLINE, PsychLit, and ERIC from 1950 to January 2005 using the terms adopt combined with (behavior) problem, disorder, (mal)adjustment, (behavioral) development, clinical or psychiatric (referral), or mental health; conducted a manual search of the references of articles, books, book chapters, and reports; and consulted experts for relevant studies. The search was not limited to English-language publications.
 
 
Study Selection
 
Studies that provided sufficient data to compute differences between adoptees (in all age ranges) and nonadopted controls were selected, resulting in 34 articles on mental health referrals and 64 articles on behavior problems.
 
 
Data Extraction
 
Data on international adoption, preadoption adversity, and other moderators were extracted from each study and inserted in the program Comprehensive Meta-analysis (CMA). Effect sizes (d) for the overall differences between adoptees and controls regarding internalizing, externalizing, total behavior problems, and use of mental health services were computed. Homogeneity across studies was tested with the Q statistic.
 
 
Data Synthesis
 
Among 25 281 cases and 80 260 controls, adoptees (both within and between countries) presented more behavior problems, but effect sizes were small (d, 0.16-0.24). Adoptees (5092 cases) were overrepresented in mental health services and this effect size was large (d, 0.72). Among 15 790 cases and 30  450 controls, international adoptees showed more behavior problems than nonadopted controls, but effect sizes were small (d, 0.07-0.11). International adoptees showed fewer total, externalizing and internalizing behavior problems than domestic adoptees. Also, international adoptees were less often referred to mental health services (d, 0.37) than domestic adoptees (d, 0.81). International adoptees with preadoption adversity showed more total problems and externalizing problems than international adoptees without evidence of extreme deprivation.
 
 
Conclusions 
 
Most international adoptees are well-adjusted although they are referred to mental health services more often than nonadopted controls. However, international adoptees present fewer behavior problems and are less often referred to mental health services than domestic adoptees.
 

Authors
 
Prof.dr. Femmie Juffer
Prof. dr. Marinus H. van IJzendoorn 
Centre for Child and Family Studies, Leiden University, Leiden, the Netherlands.

---

Internationaal geadopteerde kinderen hebben minder gedragsproblemen dan binnenlandse adoptiekinderen
 


De meeste kinderen die internationaal worden geadopteerd ontwikkelen zich goed en zij hebben minder gedragsproblemen dan kinderen die in het land zelf geadopteerd worden, zo concluderen prof.dr. Femmie Juffer en prof.dr. Rien van IJzendoorn in een artikel dat op 25 mei 2005 in JAMA - Journal of the American Medical Association verschijnt. 
 
Groot onderzoek naar adoptie

Internationale adoptie is een groeiende vorm van adoptie waarbij jaarlijks meer dan 40.000 kinderen en meer dan 100 landen betrokken zijn. Vóór hun adoptie maken internationale adoptiekinderen vaak ontoereikende medische zorg mee, ondervoeding, scheiding van de moeder, en verwaarlozing en mishandeling in kindertehuizen. 
Prof.dr. Femmie Juffer en prof.dr. Rien van IJzendoorn, beiden verbonden aan het Centrum voor Gezinsstudies van de Universiteit Leiden, spoorden wereldwijd adoptieonderzoeken op die tussen 1950 en januari 2005 waren uitgevoerd om zo het effect van internationale adoptie op gedragsproblemen en aanmeldingen bij de hulpverlening te onderzoeken. In hun meta-analyses vergeleken zij de internationale adoptiekinderen met niet-geadopteerde kinderen en met kinderen die binnen hun eigen land geadopteerd waren (binnenlandse adoptiekinderen). In totaal zijn er 25.281 internationale en binnenlandse adoptiekinderen opgenomen in de meta-analyses naar gedragsproblemen en 5.092 in de meta-analyses naar aanmeldingen bij de hulpverlening.
 
 
 
Meeste adoptiekinderen doen het goed

De auteurs concluderen dat de meerderheid van de internationale adoptiekinderen zich goed ontwikkelt, maar dat meer adoptiekinderen worden aangemeld bij de hulpverlening vergeleken met niet-geadopteerde kinderen. Overigens is het aantal adoptiekinderen in de hulpverlening slechts een klein percentage van alle adoptiekinderen, en de meeste adoptiekinderen doen het relatief goed. In tegenstelling tot de publieke opinie hebben internationale adoptiekinderen minder gedragsproblemen dan binnenlandse adoptiekinderen en worden zij minder vaak aangemeld bij de hulpverlening.
 
Adoptieleeftijd niet van invloed op problemen

Anders dan verwacht heeft de leeftijd bij adoptieplaatsing geen invloed op het ontstaan van gedragsproblemen bij internationaal geadopteerde kinderen.  Eventuele gedragsproblemen ontstaan eerder op de basisschoolleeftijd dan in de puberteit. Hulpverleners zouden zich bewust moeten zijn van de hogere risico’s op probleemgedrag bij binnenlandse adoptiekinderen en bij internationale adoptiekinderen die voorafgaande aan hun adoptie ernstige verwaarlozing en mishandeling hebben meegemaakt.
 
Adoptie biedt nieuwe kans

De studie laat zien dat ouders en kinderen in staat zijn erbarmelijke omstandigheden tijdens de vroegste kinderjaren te overwinnen en aanzienlijke achterstanden in te halen. In de nieuwe omgeving van het gezin overwint het verwaarloosde of ondervoede adoptiekind zijn aanvankelijke handicaps. Het haalt zijn meer fortuinlijke leeftijdgenootjes goeddeels in. Dit demonstreert de geweldige veerkracht van het jonge kind dat in een betere omgeving mag opgroeien. De eerste paar levensjaren zijn geen onvermijdelijk (nood)lot, de meeste kinderen grijpen een nieuwe kans als die hen wordt geboden.
 
Het Adoptie Meta-Analyse Project (ADOPTION MAP) wordt financieel gesteund door de Stichting VSBfonds, Stichting Fonds 1818, Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid en de Stichting Kinderpostzegels Nederland in samenwerking met het Adoptie Driehoek Onderzoeks Centrum (www.adoptionresearch.nl). Prof.dr. Van IJzendoorn wordt ondersteund door de NWO SPINOZA prijs.
 
 
Bron : Universiteit Leiden


 
 
 
 

24/01/2006

Recherche québecoise sur l'adoption internationale. Réjean Tessier

L'adaptation sociale des enfants nés à l'étranger et adoptés par des familles du Québec.

De petits Québécois comme les autres et bien adaptés.

À bas les préjugés et les remarques alarmistes à l'endroit des enfants adoptés à l'étranger. Si ce n'est que par leur frimousse exotique, ces petits immigrants ne se différencient pas, ou si peu, des petits Québécois de souche. Selon une nouvelle enquête menée par une équipe de chercheurs de l'Université Laval, ils sont en moyenne aussi attachés à leurs parents, aussi sociables et aussi doués à l'école que leurs copains «pure laine».


«Les parents font du bon travail», en conclut Réjean Tessier, professeur à l'école de psychologie de l'Université Laval et l'un des principaux responsables de l'enquête qui a porté sur 1333 enfants provenant de 18 pays et adoptés entre 1985 et 2002.
Dans cette étude, il est apparu que les enfants adoptés avant l'âge d'un an et demi développaient une relation d'attachement avec leurs parents adoptifs aussi intense que chez les enfants naturels. Chez les filles arrivées dans leur famille d'accueil avant l'âge de six mois, ce lien parental était même encore plus serré que celui observé chez les enfants non adoptés. L'établissement de l'attachement se faisait toutefois moins bien quand les enfants étaient âgés de plus de deux ans. Les garçons, particulièrement, s'attachaient moins facilement lorsqu'ils avaient dépassé cet âge critique au moment de leur adoption.


Comportement social


L'âge de l'enfant lors de son adoption semble aussi avoir une influence sur le comportement social. «Les enfants adoptés plus jeunes ont tendance à avoir moins de problèmes de comportement que ceux qui ont rejoint leur famille d'adoption à un âge plus avancé», affirme le chercheur avant d'ajouter que les adoptés, particulièrement les garçons aujourd'hui devenus des préadolescents puisqu'ils ont été adoptés entre 1989 et 1993, présentaient davantage de comportements d'opposition et de troubles de la conduite que les Québécois de souche du même âge issus de la population générale. Ces jeunes étaient aussi socialement moins bien adaptés que les enfants adoptés avant cette période particulière ou depuis la fin des années 90.
Cette dernière observation pousse M. Tessier à attribuer cette fréquence plus élevée de comportements problématiques chez les enfants adoptés à la forte proportion d'adoptions en provenance de la Roumanie, où les enfants vivaient dans des conditions extrêmement malsaines, au début des années 90.
«Aujourd'hui, l'encadrement assuré par le Secrétariat de l'adoption internationale est plus serré. L'adoption n'est plus autorisée que dans des pays où on assure un minimum de bien-être afin que les enfants aient moins de séquelles», précise M. Tessier.

Réussite scolaire
Selon l'enquête des chercheurs de l'Université Laval, effectuée à l'aide de questionnaires envoyés aux familles adoptives, le taux d'échec scolaire au cours des six années du primaire chez les enfants adoptés est à peine plus élevé que celui observé au sein de la population générale.
Comme on s'y attendait, l'âge à l'adoption est une fois de plus lié à la réussite scolaire. Plus surprenante toutefois est l'influence du pays d'origine de l'enfant en cette matière. Tous les enfants originaires d'Asie sont favorisés sur le plan scolaire, précise Réjean Tessier. Les garçons comme les filles asiatiques ont nettement moins d'échecs scolaires que les enfants naturels du même âge.
«Nos petites Chinoises qui ont vécu dans des conditions qu'on dit très précaires figurent parmi les enfants qui ont le moins de problèmes sociaux et qui ont le moins de difficulté à l'école au sein de la population enfantine du Québec, une fois passée la petite enfance, commente le professeur. Elles réussissent deux fois mieux que les petites Québécoises de souche.»
Par contre, les enfants adoptés en Roumanie avant 1993 peinaient davantage en classe que les enfants venus d'ailleurs. Les enfants originaires de Russie ont aussi davantage besoin d'aide pour réussir leur scolarité. Mais on reconnaît aujourd'hui que certains de ces enfants portent les stigmates du syndrome alcoolo-foetal. «Les enfants qui ont souffert de graves privations gardent parfois des séquelles neurologiques à long terme qui se traduisent par des difficultés d'attention et des problèmes de divers ordres auxquels les meilleures familles du monde ne peuvent remédier», souligne le psychologue.
Mais M. Tessier se garde bien de ternir la réputation d'un quelconque pays. Il insiste sur le fait que les réalités sociales, politiques et culturelles régnant dans le pays à l'époque de l'adoption peuvent être à la source des difficultés rencontrées par les enfants.
Aux yeux du chercheur, les résultats de cette enquête signifient que les enfants adoptés à l'étranger ne méritent pas d'être étiquetés comme une population «clinique», c'est-à-dire hypothéquée et nécessitant des soins et des services particuliers. Il ne dément pas l'importance d'organiser des services destinés aux parents pour les aider à voir venir les problèmes qu'ils risquent de rencontrer.


Vision plus pessimiste


Ces résultats semblent peut-être contredire la vision plus pessimiste de deux spécialistes de l'adoption internationale au Québec, le Dr Jean-François Chicoine, pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine, et la travailleuse sociale Johanne Lemieux, auteur d'ouvrages de vulgarisation sur la question et qui oeuvre en clinique privée. Réjean Tessier explique cette divergence de perception par le fait que les deux spécialistes fondent leurs conclusions sur des observations effectuées en clinique hospitalière et privée, des endroits où se rendent surtout les nouveaux parents inquiets de l'état de santé de leur bambin récemment débarqué au Québec, de même que ceux qui sont aux prises avec des difficultés particulières qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Or, «à leur arrivée au Québec, beaucoup d'enfants ont des problèmes, réplique Réjean Tessier. Dans notre enquête, les parents qui ont adopté dans l'année ont rapporté plus de problèmes que ceux qui ont adopté il y a deux ou trois ans car la plupart des enfants récupèrent au bout de quelques années, au point où ils se comparent très largement à la population normale. Dans notre étude, par contre, l'échantillon d'enfants adoptés a été puisé [aléatoirement] au sein de la population générale et non pas dans une clinique, où le nombre d'enfants ayant des problèmes sera nécessairement plus élevé.»
- Les problèmes rencontrés par les enfants adoptés à l'étrangers
Rapport du 10 juin 2005 du Développement social Canada

12/01/2006

France. Neuf enfants adoptés sur dix sont originaires de l'étranger.

Les personnes souhaitant adopter un enfant sont de plus en plus nombreuses en France, alors qu’à l’inverse, le nombre d’enfants adoptables nés en France diminue, la plupart des naissances étant aujourd’hui désirées. Beaucoup de familles candidates se tournent désormais vers l’adoption internationale. D’où viennent les enfants adoptés, et qui sont-ils? Qui sont de leur côté les candidats à l’adoption?
Une enquête inédite de l’Ined éclaire la question et permet notamment de comprendre pourquoi l’adoption est plus fréquente parmi les catégories sociales favorisées.
De plus en plus de parents sans enfant et de femmes officiellement célibataires cherchent à adopter alors qu'il y a de moins en moins d'orphelins en France, ce qui rend incontournable l'adoption internationale.

 

L'Institut national d'études démographiques (Ined) note dans l'étude (*), menée dans dix départements, que cette pénurie d'enfants disponibles en France provient du fait que la plupart des grossesses sont désirées désormais. Sur les 4.500 enfants adoptés dans l'hexagone en 2003, près de 4.000 (90%) sont nés à l'étranger.

 

La France est le deuxième pays au monde en nombre d'enfants étrangers adoptés, derrière les Etats-Unis (plus de 20.000 par an). Plus de 10.000 personnes déposent chaque année une demande d'adoption, un chiffre qui a presque doublé en quinze ans. Sur ce nombre, 8.000 obtiennent l'agrément, les autres renonçant à leur projet ou se voyant opposer un refus.

 

La validité de l'agrément étant de cinq ans, 25.000 candidats agréés étaient dans l'attente d'un enfant en 2003.
Neuf fois sur dix, les candidatures à l'adoption sont déposées par un couple. Lorsque c'est une personne seule, il s'agit presque toujours d'une femme; les demandes masculines sont rarissimes en effet (cinq sur 1.857 dans l'enquête).

 

D'où viennent ces futurs nouveaux Français ?

Il y a un quart de siècle, quatre enfants étrangers adoptés sur cinq venaient d'Asie, de Corée du Sud essentiellement. Aujourd'hui, ils viennent de tous les continents: 27% sont nés en Asie, 27% en Afrique, 26% en Amérique et 20% en Europe. Haïti, la Chine et la Russie sont les trois premiers pays d'origine.

 

En Chine, la politique de l'enfant unique conjuguée à la préférence pour les garçons a pour conséquence que la plupart des enfants proposés à l'adoption sont des filles. En Thaïlande et en Russie, ce sont surtout des garçons, "sans que l'on sache pourquoi": "Les différences d'un pays à l'autre s'équilibrent et il y a au total autant autant de garçons que de filles parmi les enfants adoptés", note l'Ined.

Lors de leur adoption, les enfants ont en moyenne deux ans et dix mois, ce qui recouvre néanmoins de grandes différences. L'âge moyen varie en effet de moins de six mois en Corée du Sud à près de sept ans au Brésil. Dans ce pays, les jeunes bébés sont en effet adoptés de plus en plus en priorité par des Brésiliens. Les enfants nés en France sont placés pour 57% pendant leur première année et 9% après leur septième anniversaire.Pour sept couples sur dix, l'adoption est la seule solution, ayant dû renoncer à l'assistance médicale à la procréation, inopérante dans certains cas, ou trop contraignante. Mais il peut s'agir aussi du choix de pas recourir à cette méthode.

 

Un quart des adoptants sont dans un autre cas de figure: pour 12% c'est un choix en soi alors qu'ils peuvent très bien avoir des enfants naturellement et 12% sont devenus stériles après avoir au moins un enfant.

 

L'âge moyen à laquelle la mère adopte est de 38,5 ans (contre 27,5 pour celles qui mettent leur premier enfant au monde), la demande d'adoption ayant été déposé trois ans plus tôt en moyenne.

 

Sur le plan social, on trouve plus de cadres que d'ouvriers chez les hommes adoptants, le hiatus étant encore plus important chez les femmes seules. En effet, aucune ouvrière n'adopte un enfant seule, les trois quarts des candidates étant cadres. L'Ined note toutefois qu'au-delà d'éventuelles raisons psychologiques, "une adoption internationale reste difficile à réaliser avec un seul salaire, à moins que ce ne soit celui d'un cadre".

 

(*) "L'adoption en France : qui sont les adoptés, qui sont les adoptants ?"
Juliette Alifax et Catherine Villeneuve-Gokalp

 

Source : http://permanent.nouvelobs.com/